Due, Brian L., Simon B. Lange, Mie Femø Nielsen, Thomas L.W. Toft, Jeanette Landgrebe, Rikke Nielsen, og Liv Hassert. “Den Andens Ansigt: Afdækning Af Deltagerorientering via Multimodal Interaktionsanalyse”. NyS, Nydanske Sprogstudier 1, no. 56 (maj 27, 2019): 10–51. Set marts 3, 2024. https://www.nys.dk/article/view/111286.