Westergaard, A. “Om sammenhængen Mellem Sprogvalg Og Kommunikativ rækkevidde På Facebook”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 46, nr. 46, januar 2014, s. 172-08, doi:10.7146/nys.v46i46.17528.