Petersen, K. T. “Lokalt Regionalsprog Eller Regionalt Rigssprog? - En undersøgelse Af Århusdansk”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 45, nr. 45, januar 2013, s. 9-47, doi:10.7146/nys.v45i45.16903.