Søballe Horslund, C., og J. Villumsen. “Kan Man måle Opfattelsen Af Andetsprogets Lyde? Andetsprogsfonologiske Test Og Generaliseringer Om præleksikalsk Perception”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 64, december 2023, s. 157-88, doi:10.7146/nys.v1i64.141692.