Brøcker, K. K., M. G. T. Hamann, M. Jørgensen, S. B. Lange, N. H. Mikkelsen, og J. Steensig. “The Grammar of Danish Talk-in-Interaction - Four Phenomena and Some Methodological Considerations”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 42, nr. 42, april 2012, s. 191-2, doi:10.7146/nys.v42i42.13817.