Stidsen, M., og A. Steenberg Gellert. “Udvikling Og afprøvning Af sætningsforståelsestest for Voksne Med Dansk Som Andetsprog”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 63, juni 2023, s. 74-107, doi:10.7146/nys.v1i63.137561.