Clausen, M. C., M. Bjerrum Larsen, og S. Blicher Christensen. “Typisk Udtale Eller Udtalevanskelighed? : – En undersøgelse Af Eliciteringsmetoders Betydning for Opsporingen Af børn Med Udtalevanskeligheder”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 63, juni 2023, s. 8-46, doi:10.7146/nys.v1i63.137559.