Hyttel-Sørensen, L. “Dårligt Fra Start. En undersøgelse Af børns Sproghandlinger Med Fokus På Den Multiple lineære Regressionsanalyse Som Redskab Til at Identificere Signifikante Forskelle”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 41, nr. 41, september 2011, s. 66-92, doi:10.7146/nys.v41i41.13662.