Zerakitsky Vies , C., og J. Heegård Petersen. “”Åha, Vi Er Altså På Den, for Tegnet Har Delt Sig I to”. Om altså’s Udtaler Og Funktioner”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 62, december 2022, s. 46-75, doi:10.7146/nys.v1i62.134594.