Bleses, D. “Transparens Og Produktivitet I Danske børns Tilegnelse Af Verbers præteritum”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 26, nr. 26-27, april 2000, s. 165-96, doi:10.7146/nys.v26i26-27.13414.