Jensen, E. S. “Neksusadverbialets Placering I ledsætninger”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 20, nr. 20, april 1995, s. 77-90, doi:10.7146/nys.v20i20.13374.