Due, B. L., S. B. Lange, M. Femø Nielsen, T. L. Toft, J. Landgrebe, R. Nielsen, og L. Hassert. “Den Andens Ansigt: Afdækning Af Deltagerorientering via Multimodal Interaktionsanalyse”. NyS, Nydanske Sprogstudier, bd. 1, nr. 56, maj 2019, s. 10-51, doi:10.7146/nys.v1i56.111286.