[1]
L. W. Balling og R. S. Johnsen, “/em>”;, NyS, bd. 48, nr. 48, s. 174–181, jun. 2015.