[1]
S. W. Eskildsen og J. Wagner, “Sprogbrugsbaseret læring i en tosproget hverdag. En forskningsoversigt over sprogbrugsbaseret andetsprogstilegnelse og sprogpædagogiske implikationer”, NyS, bd. 48, nr. 48, s. 71–104, jun. 2015.