[1]
U. D. Berthelsen, “Flersprogethed på Facebook. Flersprogede unges interaktion på Facebook i et sprogtilegnelsesperspektiv”, NyS, bd. 48, nr. 48, s. 36–70, jun. 2015.