[1]
K. Kühl, “’Det er easy at tale engelsk også’. Amerikadansk i 1960’erne og 1970’erne”, NyS, bd. 47, nr. 47, s. 39–64, jan. 2015.