[1]
K. Kühl, “‘Det er easy at tale engelsk også’. American Danish in the 1960s and 1970s”, NyS, bd. 47, nr. 47, s. 141, jan. 2015.