[1]
T. Bellander, “Språk och berättelsestruktur i blogg – En jämförelse av hur en tonåring och en pensionär bloggar om en utflykt”, NyS, bd. 46, nr. 46, s. 132–171, jan. 2014.