[1]
C. Søballe Horslund og J. Villumsen, “Kan man måle opfattelsen af andetsprogets lyde? Andetsprogsfonologiske test og generaliseringer om præleksikalsk perception”, NyS, bd. 1, nr. 64, s. 157–188, dec. 2023.