[1]
M. Stidsen og A. Steenberg Gellert, “Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog”, NyS, bd. 1, nr. 63, s. 74–107, jun. 2023.