[1]
M. C. Clausen, M. Bjerrum Larsen, og S. Blicher Christensen, “Typisk udtale eller udtalevanskelighed? : – En undersøgelse af eliciteringsmetoders betydning for opsporingen af børn med udtalevanskeligheder”, NyS, bd. 1, nr. 63, s. 8–46, jun. 2023.