[1]
P. A. Jensen, “Grænsefladen mellem fonologi og syntaks - Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk”, NyS, bd. 42, nr. 42, s. 92–115, apr. 2012.