[1]
J. Mortensen, “Epistemisk positionering i dansk talesprog”, NyS, bd. 42, nr. 42, s. 62–91, apr. 2012.