[1]
H. Sandøy, “Anmeldelse av Dansk Sproghistorie 5. Dansk i samspil. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hovudredaktør Ebba Hjorth”, NyS, bd. 1, nr. 62, s. 102–121, dec. 2022.