[1]
C. Zerakitsky Vies og J. Heegård Petersen, “”Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to”. Om altså’s udtaler og funktioner”, NyS, bd. 1, nr. 62, s. 46–75, dec. 2022.