[1]
D. Bleses, “Transparens og produktivitet i danske børns tilegnelse af verbers præteritum”, NyS, bd. 26, nr. 26-27, s. 165–196, apr. 2000.