[1]
P. Durst-Andersen, “En kognitiv analyse af perfektum og imperfektum i dansk”, NyS, bd. 26, nr. 26-27, s. 131–164, apr. 2000.