[1]
E. S. Jensen, “Neksusadverbialets placering i ledsætninger”, NyS, bd. 20, nr. 20, s. 77–90, apr. 1995.