[1]
J. Heegård Petersen, K. Kühl, og G. Foget Hansen, “Kodeskift i de udvandrerdanske varieteter i Nordamerika og Argentina: Inventar, frekvens, funktion”, NyS, bd. 1, nr. 58, maj 2020.