Balling, L. W. og Johnsen, R. S. (2015) “/em>”;, NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), s. 174–181. doi: 10.7146/nys.v48i48.21140.