Berthelsen, U. D. (2015) “Flersprogethed på Facebook. Flersprogede unges interaktion på Facebook i et sprogtilegnelsesperspektiv”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), s. 36–70. doi: 10.7146/nys.v48i48.21135.