Engberg-Pedersen, E. (2015) “Tilegnelse af fortællerperspektiv og referentperspektiv i dansk tegnsprog: introduktion af en ny referent”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 48(48), s. 9–35. doi: 10.7146/nys.v48i48.21134.