Bellander, T. (2014) “Språk och berättelsestruktur i blogg – En jämförelse av hur en tonåring och en pensionär bloggar om en utflykt”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 46(46), s. 132–171. doi: 10.7146/nys.v46i46.17527.