Søballe Horslund, C. og Villumsen, J. (2023) “Kan man måle opfattelsen af andetsprogets lyde? Andetsprogsfonologiske test og generaliseringer om præleksikalsk perception”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), s. 157–188. doi: 10.7146/nys.v1i64.141692.