Wiben Jensen, T. (2023) “”Må jeg se din plet?” : En undersøgelse af den overførte brug af ordet plet som både metafor og metonymi”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), s. 88–119. doi: 10.7146/nys.v1i64.141690.