Thøgersen, J. og Preisler, B. (2023) “Danskerne og det engelske sprog – dengang og nu”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(64), s. 8–50. doi: 10.7146/nys.v1i64.141688.