Stidsen, M. og Steenberg Gellert, A. (2023) “Udvikling og afprøvning af sætningsforståelsestest for voksne med dansk som andetsprog”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), s. 74–107. doi: 10.7146/nys.v1i63.137561.