Björnsdóttir, M., Hollenstein, N. og Weed, E. (2023) “Påvisning af ordblindhed ud fra eye tracking-optagelser på dansk”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), s. 47–73. doi: 10.7146/nys.v1i63.137560.