Clausen, M. C., Bjerrum Larsen, M. og Blicher Christensen, S. (2023) “Typisk udtale eller udtalevanskelighed? : – En undersøgelse af eliciteringsmetoders betydning for opsporingen af børn med udtalevanskeligheder”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(63), s. 8–46. doi: 10.7146/nys.v1i63.137559.