Jensen, P. A. (2012) “Grænsefladen mellem fonologi og syntaks - Evidens fra er-kontraktion og enhedstryk i dansk”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), s. 92–115. doi: 10.7146/nys.v42i42.13743.