Mortensen, J. (2012) “Epistemisk positionering i dansk talesprog”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 42(42), s. 62–91. doi: 10.7146/nys.v42i42.13674.