Platzack, C. (2011) “Erik Hansen og Lars Heltoft: Grammatik over det danske sprog, bind I, Indledning og oversigt”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 41(41), s. 93–117. doi: 10.7146/nys.v41i41.13663.