Hyttel-Sørensen, L. (2011) “Dårligt fra start. En undersøgelse af børns sproghandlinger med fokus på den multiple lineære regressionsanalyse som redskab til at identificere signifikante forskelle”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 41(41), s. 66–92. doi: 10.7146/nys.v41i41.13662.