Sandøy, H. (2022) “Anmeldelse av Dansk Sproghistorie 5. Dansk i samspil. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hovudredaktør Ebba Hjorth”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), s. 102–121. doi: 10.7146/nys.v1i62.134596.