Heidemann Andersen , M. og Sandst, L. (2022) “Hverdagens engelsk”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), s. 76–101. doi: 10.7146/nys.v1i62.134595.