Zerakitsky Vies , C. og Heegård Petersen, J. (2022) “”Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to”. Om altså’s udtaler og funktioner”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 1(62), s. 46–75. doi: 10.7146/nys.v1i62.134594.