Bleses, D. (2000) “Transparens og produktivitet i danske børns tilegnelse af verbers præteritum”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), s. 165–196. doi: 10.7146/nys.v26i26-27.13414.