Durst-Andersen, P. (2000) “En kognitiv analyse af perfektum og imperfektum i dansk”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 26(26-27), s. 131–164. doi: 10.7146/nys.v26i26-27.13413.