Jensen, E. S. (1997) “Modalitet og dansk”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 23(23), s. 9–24. doi: 10.7146/nys.v23i23.13389.