Jensen, E. S. (1995) “Neksusadverbialets placering i ledsætninger”, NyS, Nydanske Sprogstudier, 20(20), s. 77–90. doi: 10.7146/nys.v20i20.13374.